REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE
Laadittu 16.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Etelä-Vantaan Ratsastuskoulu Oy
Tallimäentie 23, 01720 Vantaa
toimisto@etelavantaanratsastuskoulu.com

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Maisa Takamäki
Tallimäentie 23, 01720 Vantaa
toimisto@etelavantaanratsastuskoulu.com


3. Rekisterin nimi

Etelä-Vantaan Ratsastuskoulun asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

 • henkilön suostumus
 • rekisterinpitäjän oikeutettu etu asiakassuhteen perusteella

Rekisteritietoja käytetään Etelä-Vantaan Ratsastuskoulu Oy:n asiakkaiden laskuttamiseen sekä tietojen ja ilmoitusten toimittamiseen asiakkaillemme. Tietojen käsittelyn tarkoituksena on lisäksi Etelä-Vantaan Ratsastuskoulu Oy:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen ja jäsenyyden hoitaminen, ylläpito ja tilastointi. Tietoja voidaan käyttää myös väärinkäytösten selvittämiseen sekä Etelä-Vantaan Ratsastuskoulu Oy:n asiakasmäärien mittaamiseen.

Etelä-Vantaan Ratsastuskoulu Oy:llä on oikeus käyttää alihankkijoita palvelujensa tarjoamisessa, toimituksessa ja markkinoinnissa. Tällöin henkilötietoja voidaan siirtää alihankkijoille siltä osin kuin se on tarpeen palvelujen toteuttamiseksi.

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin, automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Yhteystiedot

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Osoite
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero

Asiakastiedot

 • Tiedot ostetuista/varatuista ratsastustunneista/palveluista
 • Henkilön pituus- ja painotiedot
 • Lajin harrastamiseen vaikuttavat sairaudet, lääkitykset tai muut rajoitteet

Tiedot säilytetään asiakkuuden ajan ja poistetaan tarvittaessa asiakkuuden päättymisen jälkeen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään asiakkailta heidän täyttäessä yhteystietonsa palveluihimme ilmottautumisen yhteydessä sekä rekisteröityessä käyttäjätilin vaativiin sähköisiin palveluihin. Tietoja kerätään myös muussa asiakassuhteessa saaduista tiedoista. Tietoja voidaan kerätä myös julkisista ja yksityisistä tietolähteistä, kuten osoiterekistereistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tiettyjä henkilöön kohdistuvia tietoja voidaan luovuttaa viranomaistahoille.
Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

 • Sähköiset ajanvarausjärjestelmät
 • Maksunvälittäjä maksukortilla maksaessa
 • Luottoyhtiö asiakkaan valitessa laskun tai osamaksun
 • Laskuoperaattori, kun maksutavaksi valitaan sähköinen lasku
 • Perintäyhtiö laskujen erääntyessä siirtyessä perintään

Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin, Euroopan talousalueen tai muiden maiden sisällä, joiden Euroopan Komissio on todennut takaavan riittävän tietosuojan tason.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä asiakkuussuhteen päättyessä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).