Etelä-Vantaan ratsastajien avoin kirje Ratsastajainliitolle

26.01.2021

Etelä-Vantaan ratsastajat on 24.1 lähettänyt allaolevan kirjeen Suomen Ratsastajainliitolle koskien vuodenvaihteessa voimaantulleita vakuutusmuutoksia:
 
 
Hyvä SRL:n hallitus,
 
Etelä-Vantaan Ratsastajien hallitus ja jäsenistö ovat huolestuneet yllättävästä vakuutusehtojen merkittävästä huonontumisesta vuodelle 2021. Vakuutuksen ollessa pakollinen osa ratsastusseuran jäsenyyttä, ja koska ratsastusseuran jäsenyys on pakollinen kaikille SRL:n jäsentalleilla säännöllisesti ratsastaville, tulisi vakuutusehtojen olla sellaiset, että ne ovat kilpailukykyiset verrattuna vapailla markkinoilla tarjolla oleviin vakuutuksiin. Näin ei kuitenkaan ole, vaan vakuutuksessa on suuri omavastuuosuus, joka ei ole vuosikohtainen, vaan tapaturmakohtainen. Lisäksi maksimikorvaus ilman vapaaehtoista lisävakuutusta ei riitä kattamaan esimerkiksi leikkausta vaativaa hoitoa kovinkaan pitkälle (Esimerkiksi olkapääleikkaus Pohjola sairaalassa alkaen 4 275 €, lisäksi magneettikuvaukset, kuntoutus jne.) Vakuutusturva ei kannusta menemään lääkäriin pienemmän tapaturman sattuessa omavastuun vuoksi ja kypärät jäävät vaihtamatta, kun niiden korvattavuus lisävakuutuksessa on surkea verrattuna edelliseen lisävakuutukseen. Pohjolan Sporttiturvan vakuutusehdot eivät edistä ratsastuslajien turvallisuutta.
 
Perusvakuutuksen ehtojen huonontumisen lisäksi myös vapaaehtoinen lisävakuutus kallistui lähes kolminkertaiseksi, ja sen ehdot ovat edellistä lisävakuutusta huonommat kaikilta osin, eikä sekään poista perusvakuutuksen omavastuuosuutta. Näin ollen ratsastajainliiton kautta pakollisena tulevaa Pohjolan sporttiturvaa ei edes maksamalla lisävakuutusta, saa samalle tasolle kuin edellinen LähiTapiolan vakuutus oli – tämä pakottaa riskialttiimpien lajien harrastajat turvautumaan henkilökohtaiseen vakuutukseen.
 
Ratsastajainliitto tiedotti marraskuussa hyvin epäselvästi vakuutusehtojen muutoksesta. Yhtiön vaihtoa perusteltiin sillä, että vältyttiin 14 euron korotukselta. Nyt kuitenkaan ei päästä monelta osin samalle tasolle edellisen vakuutuksen kanssa, vaikka jäsen maksaisi 30 euron lisävakuutuksen. Lisäksi vakuutusehdot tulivat liiton sivulle erittäin myöhään, ja lisävakuutus oli myynnissä ennen kuin edes ehdot olivat esillä.

Selkeä heikennys vakuutuspalvelussa on myös Pohjola Vakuutuksen edellyttämä sen oman terveydenhuollon yksikön Pohjola-sairaalan käyttö. Tämä kaventaa vakuutetun valinnanvapautta, mikä yhdistettynä muutoinkin heikentyneisiin vakuutusehtoihin on mielestämme kohtuutonta.
 
Edellä mainittujen seikkojen vuoksi on herännyt kysymys siitä, kuinka merkittävä tekijä vakuutusten kilpailutuksessa on ollut saavutettu yhteistyösopimus Pohjolan kanssa. On toki lajien kannalta erinomaista, että sponsoreita saadaan, mutta tätä ei pidä tehdä jäsenistön kustannuksella.
 
Vuonna 1998 Suomen Liikunta ja Urheilu (SLU) ja sen alaiset lajiliitot ovat saaneet kilpailuviranomaiselta päätöksen, ettei tapaturmavakuutusta saisi sitoa enää kilpailulisenssiin. (Diaarinumero: 1089/61/95) Tästä huolimatta Suomen Ratsastajainliitto on saanut vuonna 2000 kilpailu- ja kuluttajaviranomaiselta vapauttavan päätöksen koskien vakuutuskäytäntöään perusteluna vakuutuksen ”edullisuus ja kattavuus”. (278/61/2000). Jäsenistömme edun mukaista olisi syytä tarkastella uudelleen päätöstä koskien pakollista vakuutusta kaikille jäsentalleilla ratsastaville. Nykyisessä tilanteessa SRL tarjoaa 45 000 vähintään perusvakuutuksen maksavaa asiakasta Pohjolalle. Nämä asiakkaat eivät voi kilpailuttaa vakuutusta. Vaikka itse vakuutus olisikin edullinen, sen ehdot ovat tällä hetkellä niin huonot, että se yksin ei tarjoa riittävän kattavaa vakuutusturvaa. Nähdäksemme sitä ei enää voida pitää KKV:n päätöksessä mainitulla tavalla ”kattavana ja edullisena”. Kilpailuviraomaisen arviota ei myöskään ole tehty kuluttaja-, vaan markkina- ja kilpailunäkökulmista.
 
Seuramme jäsenistöstä suurin osa ei kilpaile aktiivisesti, jolloin henkilökohtainen tapaturmavakuutus on riittävä turva ja tarjoaa paremmat ehdot kuin liiton tarjoama vakuutus. Näin ollen jäsenille olisi reilua, että SRL avaisi jäsenmaksuun vaikuttavat osatekijät selkeästi: Liiton jäsenmaksun osuus ja vakuutuksen osuus. Katsomme, että SRL:n tulisi tarjota ei-kilpaileville jäsenilleen mahdollisuus liittyä jäseneksi myös ilman liiton tarjoamaa vakuutusta – kuten monissa lajeissa onkin mahdollista (ns. kevytjäsenyys).
 
 
Vantaalla 24.1.2021
 
Suvi Arkko
Puheenjohtaja
Etelä-Vantaan ratsastajat ry
 
 
12.04.2022Ilmoittautuminen 1.5.2022 estekilpailuharjoitukseen avattu
24.03.2022EVR:n seuratiedote maaliskuu 2022
26.02.2022Koulurataharjoitus 13.3.2022
19.12.2021EVR:n seuratiedote joulukuu 2021
10.11.2021Isänpäivän tapahtuma sunnuntaina 14.11. klo 10-12. Lämpimästi tervetuloa!
19.09.2021Liity seuraan! Jäsenmaksuale 1.9. alkaen loppuvuodeksi
18.06.2021EVR:n seuratiedote kesäkuu 2021
21.05.2021Verkkatakkitilaus on nyt auki!
15.05.2021Äänestä vuoden opetushevosta ja EVR:läistä 2021!
03.04.2021Seuravaatteita tilattavissa!

Siirry arkistoon »